top of page

Et historisk hotell i Mandal

Huset ble bygget i 1836 av Tønnes Reymert fra Kristiansand. Han fikk handelsborgerskap i Mandal og bygde derfor denne Kjøbmandsgaarden. Han var aktiv i byens liv og virke, og ble valgt inn som innbyggerrepresentant ved forrige valg dette var aktuelt. Men valget ble avvist av sorenskriveren i Kristiansand fordi Tønnes Reymert ikke var blant personene sorenskriveren selv hadde foreslått. Wathne overtok huset på slutten av 1840-tallet og bygde i 1850 en lekterbaug ned mot elven.

photo_2023-10-13_10-29-18 (2).jpg

Historien om hotell i Mandal tar aldri slutt

Denne bygningen «den røde» ble etter hvert flyttet til den nye tomten ved busstasjonen rett over gaten og nylig til Klevenda hvor det skulle bygges et nytt kjøpesenter på tomta det sto på. I 1903 ble bygningen overtatt av Theodor Gabrielsen. Her ble det drevet jernvarevirksomhet frem til slutten av 1980-tallet.
 

 

Og i 1990 åpnet Norges fineste vandrerhjem i bygget. Etter omlegging til hotellstandard i 1998/99 ble virksomheten omdøpt til Kjøbmandsgaarden Hotel. I restauranten og møterommene finner du utstilt et utvalg av "bondens" produktsortiment på 1950-60-tallet.

En folketelling fra år 1900 hadde følgende opplysninger om beboerne i huset. Totalt bodde det 15 personer i huset: 2 voksne, 10 barn, 1 kokk og 2 tjenestepiker. 10 år senere bodde det 14 på samme adresse

Hotel i Mandal fungerer nå

I dag kan du bruke tjenestene til et av de eldste hotellene i Mandal og berøre historien til denne byen. Og vår service av høy kvalitet, komfortable rom og upåklagelig mat vil gjøre alt for å få oppholdet ditt i byen til å gå bare med positive følelser

bottom of page